[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 887 – 891

887. Vội vàng chạy ra

Mặc dù, thân phận Bảo Bảo chưa được công khai nhưng bọn họ lại biết không nên đắc tội người này, nhỏ như vậy mà có thể tự do ra vào ngự thư phòng, cho tới bây giờ chưa từng có tiền lệ nào.

Tiếp tục đọc